Åldersgränser och Censur

Vilka åldersgräsner som gäller för att se film på Bio är bestämd aav Statens Medieråd (tidigare Statens Biografbyrå)

Kort om de olika åldersgränserna

Barntillåten

Filmen får ses av alla åldersgrupper

7-årsgräns

Man får utan vuxet sälsskap se filmen om man fyllt 7 år, i vuxet sällskap får alla se filmen.

11-årsgräns

Man får utan vuxet sällskap se filmen om man fyllt 11 år, i vuxet sällskap får man se filmen om man fyllt 7 år.

15-årsgräns

Man måste ha fyllt 15 år för att få se filmen, med eller utan vuxet sällskap.

Till vuxet sällskap räknas den person som fyllt 18 år.